www.iospress.gr

 

 

IOSPRESS

 

 

24/03/06

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ του ΟΑΕΔ Γ. Βερναρδάκης μάς γράφει σχετικά με τις "νομοθετικές χειροπέδες" που δεν του επιτρέπουν να επιλαμβάνεται περιπτώσεως αδικιών κατά εργαζομένων, όπως αυτή της κ. Ραχήλ Παυλάντη στην οποία αναφερθήκαμε στις 11/3/2006.

"1. Δυστυχώς, παρά το γεγονός ότι εδώ και 2 χρόνια βρίσκεται σε εξέλιξη μια μεγάλη προσπάθεια βελτίωσης του τρόπου λειτουργίας του ΟΑΕΔ τόσο από τη διοίκηση όσο και από το προσωπικό, αποδίδετε στον Οργανισμό μια άδικη εικόνα απάθειας απέναντι στα προβλήματα των πολιτών, που σε καμιά περίπτωση δεν αποδίδει την πραγματικότητα, αλλά το αντίθετο.

2. Το δημοσίευμα παρουσιάζει ατυχώς τον ΟΑΕΔ σαν ένα φορέα δημιουργίας προβλημάτων, αν και δόθηκαν αρμοδίως οι απαραίτητες διευκρινίσεις σε σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα και τονίστηκε επανειλημμένα ότι ο Οργανισμός δεν εμπλέκεται λόγω της ισχύουσας νομοθεσίας στην εξέταση του συγκεκριμένου ζητήματος, ούτε στην προκειμένη η θέση του διαδραματίζει ρόλο αρνητικό, αφού για την επίλυση των εργατικών διαφορών υπάρχουν αρμόδια, θεσμοθετημένα όργανα του Κράτους.

3. Γνωρίζετε ότι οι οργανισμοί υπάρχουν για να εφαρμόζουν την ισχύουσα νομοθεσία. Και επ' αυτού κρίνονται. Στην προκειμένη περίπτωση ο ΟΑΕΔ δεν κάνει τίποτα περισσότερο ή τίποτα λιγότερο από το να εφαρμόζει τις σχετικές διατάξεις των νόμων 2556/1997 (άρθρο 2, παρ. 1), 2972/2001 (άρθρο 6, παρ. 1) και της υπ' αριθμόν Φ21/500/30.03.98 Υπουργικής Απόφασης, όπου αναφέρονται τα εξής: 'Ο εργοδότης πέραν των απορρεουσών, από τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού υποχρεώσεών του για αναγγελία πρόσληψης και καταγγελίας σύμβασης μισθωτού, αναγγέλλει υποχρεωτικά στον Οργανισμό αυτόν εντός 8 ημερών και σε κάθε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης του μισθωτού... Σε κάθε περίπτωση που ο/η αποχωρήσας/σα δεν υπογράφει, η παρούσα (αναγγελία καταγγελίας σύμβασης μισθωτού) δεν υποβάλλεται στον ΟΑΕΔ, μόνο με την υπογραφή του εργοδότη'. Οι νόμοι αυτοί (συγκεκριμένα ο πλέον πρόσφατος ν. 2972/2001) αφορούν στον 'εκσυγχρονισμό της οργάνωσης και της λειτουργίας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις' και στην προκειμένη τη διασφάλιση της συνέχισης ή μη της καταβολής των εργοδοτικών και εργατικών εισφορών προς το Ι.Κ.Α. Ο ΟΑΕΔ συμβάλλει απλά επικουρικά για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων.

4. Οπως γίνεται αντιληπτό ο ΟΑΕΔ, πέραν τούτου, δεν έχει καμιά άλλη αρμοδιότητα, όχι επειδή δεν επιθυμεί να βοηθήσει τους συμπολίτες μας, αλλά επειδή η νομοθεσία έτσι ορίζει επί του συγκεκριμένου ζητήματος. Επαναλαμβάνουμε ότι για την εξέταση αυτών των υποθέσεων υπάρχουν άλλοι θεσμοθετημένοι μηχανισμοί και κρατικοί φορείς".
 

 

18/03/06

 

ΤΙΣ ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ ΤΟΥ για δημοσίευμά μας εκφράζει ο κ. Akira Amano, εκπρόσωπος της ιαπωνικής εταιρείας που ανέλαβε μέρος της επένδυσης των αιολικών πάρκων στη ΝΑ Πελοπόννησο («Ιός» 11/2/06):

Τα αιολικά πάρκα στο Καλογεροβούνι και στη ράχη Γκιώνη είναι τοποθετημένα μέσα σε βραχώδη όρη με ψιλή θαμνώδη βλάστηση χωρίς καθόλου δέντρα.

Η άδεια ανακλήθηκε από το ΣτΕ λόγω έλλειψης των τοπικών ή ειδικών χωροταξικών πλαισίων που προβλέπει ο νόμος και για κανένα άλλο λόγο.

Οι αριθμοί που αναφέρει το κείμενο ισούνται κατά προσέγγιση με 2.500 MW και 1.100 MW εγκαταστημένης ισχύος ανάλογα με το μέγεθος των ανεμογεννητριών που θα χρησιμοποιηθούν. Η σχεδιαζόμενη εγκαταστημένη ισχύς, στο Ζάρακα, στη ΒΑ Λακωνία θα είναι 280 MW με ανώτατο όριο τα 370 MW για όλη την ευρύτερη περιοχή. Η ενημέρωση αυτή έγινε ενώπιον της δημάρχου τον Αύγουστο του 2004 από την κυβέρνηση. Εχουν δε αδειοδοτηθεί μόνο 80 MW. Η υπηρεσία της ΕΥΠΕ με το ΥΠΕΧΩΔΕ είναι κατά νόμο αρμόδια να εξετάζει πάρκα εντός περιοχών Natura 2000, υπό τις ισχύουσες ρυθμίσεις και διαδικασίες. Τέλος, είναι πάγια η υποστήριξη μελετών από τις επενδυτικές εταιρείες, που φυσικά υπόκεινται στον έλεγχο και στην έγκριση των αρμοδίων υπουργείων.

ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΣ, επισημαίνουμε ότι οι τοποθεσίες των επίμαχων περιοχών είναι πολλές και βολικά επισημαίνονται κάθε φορά εκείνες που εξασφαλίζουν κάποια κριτήρια. Καλό θα ήταν να οριοθετούνται ολόκληρες οι περιοχές που προσφέρονται για αιολικά πάρκα ώστε να είναι προσμετρήσιμες και οι επιπτώσεις και ο αριθμός των ανεμογεννητριών. Οι λόγοι της ανάκλησης της απόφασης από το ΣτΕ δεν περιορίζονται σε έναν που αναφέρει ο κ. Αμανο: στην απόφαση αναφέρονται δώδεκα! Οι ανακοινώσεις μπορεί να έγιναν παρουσία της δημάρχου, αλλά εμείς έχουμε επιστολή της προς το ΥΠΕΧΩΔΕ (28/11/05), όπου εκφράζει την έντονη αντίθεση του δήμου στις χορηγήσεις αδειών για τα πάρκα. Η χρήση προστατευόμενων περιοχών για δημοσίου συμφέροντος περιβαλλοντικές επενδύσεις απαιτεί πολύ φειδωλή εφαρμογή με σοβαρές εγγυήσεις, διότι διαφορετικά, όπως κάποτε όλα ήταν 'εθνικά ζητήματα', τώρα θα γίνουν 'εθνικά επενδυτικά συμφέροντα'. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, να κόβονται δέντρα και να εξαφανίζονται σπάνια είδη ζώων στην άκρη της χώρας για να φωταγωγηθεί η πλατεία Ομονοίας. Οσο για την πάγια τακτική επιδότησης από τις ενδιαφερόμενες εταιρείες των μελετών, τη γνωρίζουμε, όπως γνωρίζουμε και τη διαδρομή της συγκεκριμένης μελέτης μέσα στα υπουργεία μέχρι την τελική της μορφή, που εξακολουθεί να παραμένει γενική και αόριστη σε σχέση με το κοινό καλό, τις περιορισμένες οχλήσεις κ.λπ.
 

 

 

11/03/06

 

ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ ΜΑΣ για την απόσυρση του Αρχείου του «Συντονιστικού Γραφείου Μειονοτικών Σχολείων» από τα ΓΑΚ Καβάλας (και τα βέβηλα μάτια των ερευνητών) απαντά με επιστολή του ο πρόεδρος της Εφορείας των ΓΑΚ, Νίκος Βασιλάτος:

«Αγαπητέ Ιέ, Σε απάντηση του δημοσιεύματός σου με τίτλο 'Η λογοκρισία του 2006' στην Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία στις 18.2.2006 έχω να παρατηρήσω τα εξής:
Ο λαός που είναι θυμόσοφος λέει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί κανείς να κάνει 'την τρίχα τριχιά'. Αυτό βέβαια επαγγελματικά ενδεχόμενα να έχει κάποια αξία, δεν βοηθά όμως στη σωστή ενημέρωση των αναγνωστών.
Οσα αναφέρεις στο συγκεκριμένο κείμενο αποτελούν προσωπικές σου σκέψεις και απόψεις και ασφαλώς δεν είναι απόρροια της συντομότατης τηλεφωνικής μας συνδιάλεξης από την οποία μάλιστα ξέχασες τις τρεις τελευταίες λέξεις μου: 'προς το παρόν', που υποδηλώνουν προσωρινότητα.
Αν μεν τις ξέχασες ακούσια δεν πειράζει, αν όμως δεν τις έβαλες εκούσια τότε, αυτό είναι λογοκρισία. Βέβαια το κείμενό σου αυτό το στηρίζεις, όπως γράφεις αόριστα, σε 'πληροφορίες'. Οταν όμως δεν αναφέρεις τις πηγές των πληροφοριών σου και τους πληροφοριοδότες σου, καταλαβαίνεις ότι μειώνεται η αξιοπιστία των γραφομένων.
Σε κάθε περίπτωση, ο τίτλος 'λογοκρισία του 2006' πρέπει να ξέρεις ότι δεν αγγίζει ανθρώπους που στη νιότη τους, την εποχή της δικτατορίας, έπαιξαν κορώνα ή γράμματα τις σπουδές τους, την προσωπική τους ελευθερία, ακόμη και την ίδια τους τη ζωή για τα αγαθά που ονομάζονται ελευθερία και δημοκρατία.
Αν είσαι μεταξύ αυτών των ανθρώπων ασφαλώς θα με αντιλαμβάνεσαι καλλίτερα.
Δεν θέλω να προσθέσω τίποτα περισσότερο. Θεωρώ όμως ότι καλό θα ήταν να δημοσιεύσεις την παρούσα απάντηση χωρίς περικοπές».

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ του κ. Βασιλάτου είναι καλοδεχούμενη, αν υπονοεί κάποια θετική εξέλιξη. Αν δηλαδή η επίκληση της διατύπωσης «προς το παρόν» σημαίνει ότι το επίμαχο αρχείο, πολύτιμη πρωτογενής πηγή για την κρατική διαχείριση των μειονοτικών ζητημάτων, θα επιστρέψει σύντομα αυτούσιο (χωρίς προληπτικό λογοκριτικό «ξεσκαρτάρισμα») εκεί που πρέπει: στη διάθεση των ερευνητών. Από πλευράς μας δεν πιστεύουμε πως τον αδικήσαμε, αφού παραθέσαμε αυτούσιο τον ισχυρισμό του ότι το αρχείο «έχει αλλάξει πόστο, έχει κατέβει στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους» και «τα υπόλοιπα θα τα δούμε». Οι δε πληροφορίες μας για την παρέμβαση του ΥΠΕΞ, που οδήγησε στην απόσυρση, έχουν επαρκώς διασταυρωθεί από κάθε πλευρά. Οσο για την επίκληση του (όποιου) αντιστασιακού παρελθόντος του, αυτό πιθανότατα τον τιμά, δεν νομιμοποιεί όμως εν λευκώ κάθε ενέργειά του 35 χρόνια αργότερα. Για να καταφύγουμε στη λαϊκή σοφία (που δείχνει να εκτιμά), «τα στερνά τιμούν τα πρώτα». Αν παραμένει πολέμιος της λογοκρισίας, «ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα»...

 

 

04/03/06

 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ για το χαρακτηρισμό του βιβλίου του Γιάννη Κολοβού «Ακρα Δεξιά και Ριζοσπαστική Δεξιά» (εκδ. «Πελασγός», Αθήνα 2005) ως «προσπάθεια ψύχραιμης επιστημονικής καταγραφής» ("Ιός" 26.2.06) προβάλλει η -ειδικευμένη σε ζητήματα ακροδεξιάς και επιμελήτρια του βιβλίου του Paul Hainsworth «Η Ακροδεξιά. Ιδεολογία, πολιτική, κόμματα» (εκδ. «Παπαζήση», Αθήνα 2004)- πανεπιστημιακός Βασιλική Γεωργιάδου: 

«ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ανάλυση όλες οι υποθέσεις εργασίας είναι αποδεκτές, αρκεί η ακολουθούμενη μέθοδος για την επιβεβαίωση ή την απόρριψη της υπόθεσης να είναι επιστημονική. Αν είναι ριζοσπαστική η άκρα δεξιά, αν είναι εξτρεμιστική, λαϊκιστική ή ό,τι άλλο μένει να καταδειχθεί από την επιστημονική έρευνα και ανάλυση. Το βιβλίο στο οποίο αναφερθήκατε, ωστόσο, ξεκινά με "ταυτότητα": εκπρόσωποι του "χώρου" κλήθηκαν να το προλογίσουν. Αλλά και ο συγγραφέας του, ήδη στην εισαγωγή του, καταθέτει εκ των προτέρων την άποψή του: άνοδος της ριζοσπαστικής δεξιάς υπάρχει στην Ευρώπη και την Ελλάδα, όχι της ακραίας δεξιάς ή της λαϊκιστικής δεξιάς, μας λέει. Απόδειξη το κόμμα του Fortuyn στην Ολλανδία (ενν. τη Λίστα Pim Fortuyn). Χαρακτηρίζεται ακραίο, ενώ είναι απλώς αντιμεταναστευτικό, "όχι υπό το πρίσμα της διατήρησης της εθνικής ομοιογένειας, αλλά της διατήρησης της ανεκτικότητας της Ολλανδικής κοινωνίας" (σελ. 23), αναφέρεται στο σχετικό πόνημα.

ΜΟΝΟ που τα πράγματα δεν είναι καθόλου έτσι, αν κανείς "μιλήσει" με τη βοήθεια των υλικών και μόνο (πρόγραμμα της Λίστας, δηλώσεις του τότε αρχηγού της, κ.λπ.). Ο F. αποτελούσε ένα τυπικό παράδειγμα της 'πολύπλοκης αλχημείας' της άκρας δεξιάς: ήταν απ'όλα. Σίγουρα, όμως, ήταν εναντίον των μεταναστών ("this is a full country", έλεγε συχνά) και εναντίον των Μουσουλμάνων (είναι φορείς μιας "backward" culture, φράση του ιδίου που είχε γράψει σε βιβλίο του).

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ η Λίστα Fortuyn, βάσει των ιδεολογικό-πολιτικών θέσεών της, να είναι λιγότερο ακραία από το Εθνικό Μέτωπο του Λεπέν, το MSI του Αλμιράντε, το NPD κ.λπ. Ομως η Λίστα Fortuyn είναι ακραία (far right) σε σχέση με τα υπόλοιπα κόμματα της Ολλανδίας και την ολλανδική κουλτούρα της συναίνεσης. Η "ακρότητα" ενός κόμματος είναι, εκτός των άλλων, και ένα μέγεθος σχετικό: η θέση των κομμάτων σε ένα κομματικό σύστημα, η απόστασή τους από τα άλλα κόμματα, το κέντρο βάρους ενός κομματικού συστήματος, προσδιορίζουν το πόσο ακραίο ή κεντρώο είναι ένα κόμμα».

 

 

 

www.iospress.gr