ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

   
INDYMEDIA: Διεθνές δίκτυο συλλογής ειδήσεων, ενημέρωσης και συζήτησης, με απόλυτη αυτονομία και αυτοδιαχείριση. Λειτουργεί και το ελληνικό Indymedia με πλούσια ύλη και συνεχή ροή πληροφόρησης. Αντίστοιχη  προσπάθεια είναι και το ελληνικό δίκτυο INDY.
Z COMMUNICATIONS: Το δίκτυο εναλλακτικών επικοινωνιών που ξεκίνησε από το γνωστό αμερικανικό περιοδικό Z Magazine.

COUNTERPUNCH: Το πολιτικό Newsletter των Alexander Cockburn και Jeffrey St. Clair, με εύστοχα σχόλια και σημαντικές αποκαλύψεις.

CURSOR: Δικτυακός τόπος στον οποίο έχουν συγκεντρωθεί οι πιο ενδιαφέρουσες διευθύνσεις για τις διεθνείς εξελίξεις μετά τις 11/9/2001. Ανέστειλε τη λειτουργία του τον Οκτώβριο του 2008. Παραμένει πηγή για συνδέσμους.

LEFT BUSINESS OBSERVER: Ο δικτυακός τόπος του ομώνυμου περιοδικού που εκδίδει ο οικονομολόγος-δημοσιογράφος Doug Henwood, με ενδιαφέρουσες αναλύσεις για την κρίση. 

www.iospress.gr