ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΟΥ "ΙΟΥ' ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΓΝΙΤΗ ΣΤΗ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ "ΙΟΥ"

 

Η ερώτηση του Γιώργου Λιάνη

 

Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2007

Ερώτηση
Προς τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Σιούφα Δημήτριο

Θέμα: Υψηλά επίπεδα ρύπων στην Δυτική Μακεδονία από την εξόρυξη λιγνιτικών αποθεμάτων

Κύριε Υπουργέ,
Η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας συγκεντρώνει το 58,7% των εκμεταλλεύσιμων λιγνιτικών κοιτασμάτων της χώρας. Το 1/8 του εδάφους της καλύπτεται από λιγνιτωρυχεία τα οποία είναι συγκεντρωμένα στους νομούς Φλώρινας και Κοζάνης.
Από στοιχεία που δημοσιεύτηκαν στον «Ιό» της «Ελευθεροτυπίας», την Κυριακή 14 Ιανουαρίου του 2007, προκύπτει ότι η έντονη δραστηριότητα της ΔΕΗ στην εξόρυξη και καύση του λιγνίτη για τις ενεργειακές ανάγκες της χώρας έχουν σημαντικές παρενέργειες όσον αφορά την εκτεταμένη πλέον ρύπανση της περιοχής. Πρόσφατη μελέτη σε παιδιά της Δυτικής Μακεδονίας έδειξε ότι οι υψηλότερες συχνότητες ρινίτιδας και βρογχίτιδας εντοπίζονται εκεί.
- Στο λιγνιτωρυχείο της Βεύης υπάρχει εκτεταμένη αυτανάφλεξη που μολύνει επικίνδυνα την περιοχή καθώς ο λιγνίτης σιγοκαίει στην επιφάνεια, δεν παράγει ενέργεια και το όλο φαινόμενο αντιμετωπίζεται με πλήρη αδράνεια από την ελληνική Κυβέρνηση.
- Το ιστορικό χωριό Κλειδί απειλείται από την ρύπανση και υπάρχει άμεση ανάγκη μετεγκατάστασης του χωριού.
- Ο σταθμός του Αγίου Δημητρίου κατέχει την πρώτη θέση ανάμεσα στους πιο βρόμικους ευρωπαϊκούς σταθμούς.

Με δεδομένο ότι ο λιγνίτης είναι η πιο οικονομική πρώτη ύλη για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και επίσης υπάρχει σε αφθονία στο υπέδαφος της Δυτικής Μακεδονίας, θα πρέπει, εφόσον προκρίνεται ως καύσιμο, με όλα τα πλεονεκτήματα που προαναφέραμε, να μειώσουμε στο μέτρο του δυνατού τις επιπτώσεις για το περιβάλλον και την υγεία των κατοίκων που προκύπτουν από την καύση του λιγνίτη.

Λαμβανομένων υπ' όψιν των ανωτέρω,

Ερωτάται ο Υπουργός Ανάπτυξης:
1. Τι μέτρα προτίθεται να λάβει η κυβέρνηση για τον περιορισμό των ρύπων που προέρχονται από την εκμετάλλευση του λιγνίτη και την εγγύηση καλύτερης ποιότητας ζωής στους κατοίκους των περιοχών της Φλώρινας, Εορδαίας και Κοζάνης που μολύνονται;
2. Είναι αληθές ότι η χώρα μας έχει αποτύχει παταγωδώς σε συγκράτηση εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα και παραβιάζει τα επίπεδα που προβλέπονται από το Κιότο και τις Κοινοτικές Οδηγίες;
3. Πώς θα αντιμετωπιστεί η αυτανάφλεξη του λιγνίτη στο λιγνιτωρυχείο της Βεύης;
4. Τι μέτρα λαμβάνονται για την μετεγκατάσταση των χωριών Κλειδί και Αγίων Αναργύρων της περιοχής Αμυνταίου;
5. Ποιες είναι οι διαβεβαιώσεις που δίνει η κυβέρνηση και η ΔΕΗ Α.Ε. ότι με την χρησιμοποίηση του λιγνίτη και τη δημιουργία της νέας μονάδας αφού το κόστος της κιλοβατώρας θα χαμηλώσει αυτό θα σημαίνει και μειωμένο κόστος για τον καταναλωτή;

Ο ερωτών Βουλευτής
Γεώργιος Λιάνης

 

 

Η απάντηση του Δημήτρη Σιούφα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ
Δ/ΝΣH ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α

ΠΡΟΣ: ΒΟΥΛΗ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Τμήμα Ερωτήσεων

ΑΘΗΝΑ, 13/2/2007

Θέμα: Ερώτηση του βουλευτή κ. Γεωργίου Λιάνη με αριθμό 3274/19.01.2007


Σε απάντηση της υπ’ αριθμ. 3274/19.01.2007 ερωτήσεως του βουλευτή κ. Γεώργιου Λιάνη και σύμφωνα με όσες διευκρινίσεις μας παρέσχε εγγράφως η διοίκηση της ΔΕΗ Α.Ε., σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Η ΔΕΗ Α.Ε. αναπτύσσει τις δραστηριότητές της λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη την περιβαλλοντική παράμετρο, η οποία αποτελεί μία από τις κύριες συνιστώσες της στρατηγικής της και της καθημερινής επιχειρησιακής τακτικής, αναπόσπαστο και άρρηκτα δεμένο τμήμα με την παραγωγική διαδικασία.
Η διαμόρφωση της περιβαλλοντικής πολιτικής προέκυψε ως αναγκαιότητα για την αντιμετώπιση με συνέχεια, συνέπεια και οργάνωση των θεμάτων περιβάλλοντας, τόσο σε επίπεδο πρόβλεψης, όσο και σε επίπεδο εφαρμογής προγράμματος περιβαλλοντικής προστασίας ή ακόμη και ad hoc ενεργειών περιβαλλοντικής φροντίδας.
 

2. Στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ) υπάρχουν εγκεκριμένοι
περιβαλλοντικοί όροι (Π.Ο.) με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για τα Ορυχεία Πτολεμαϊδας, Αμυνταίου και Φλώρινας (Αχλάδα, Κλειδί).
Σύμφωνα με τα παραπάνω, στην περιοχή της λιγνιτοφόρου λεκάνης της Δυτικής Μακεδονίας λαμβάνονται τα εξής μέτρα για τον περιορισμό των ρύπων της ατμόσφαιρας:
- Διαβροχή με βυτιοφόρα αυτοκίνητα των διαδρομών που κινούνται φορτηγά και εν γένει τροχοφόρα.
- Ασφαλτόστρωση βασικών διαδρομών.
- Κατασκευή μόνιμων δικτύων διαβροχής στις ανωτέρω διαδρομές.
- Τοποθέτηση καλυμμάτων στα φορτηγά που μεταφέρουν άλλα υλικά.
- Κάλυψη ταινιόδρομων μεταφοράς τέφρας σε περιοχές που γειτνιάζουν με οικισμούς.
- Διαβροχή τωv ταινιοδρόμων μεταφοράς τέφρας στα σημεία μεταφόρτωσης.
- Τακτικοί καθαρισμοί και απομάκρυνση των αποξεσμάτων που συσσωρεύονται κάτω από τους ταινιόδρομους.
- Συχνές διαστρώσεις δρόμων με αμμοχάλικα και γενικά συντήρηση των δρόμων, όπου κινούνται φορτηγά.
- Μεταφορά και ανάμειξη της τέφρας με άγονα υλικά και εναπόθεση σε χώρους εσωτερικής κυρίως απόθεσης.
- Χρήση νέων τεχνολογιών κατακράτησης της σκόνης με οικολογικά κολλώδη γαλακτώματα.

Τέλος η ΔΕΗ έχει ξεκινήσει τη διαδικασία για την εκπόνηση επιδημιολογικών μελετών σε συνεργασία με τα ιατρικά τμήματα των Πανεπιστημίων της χώρας και τις αντίστοιχες νομαρχίες.

3. Τα αναφερόμενα στην εν λόγω ερώτηση ότι «ο σταθμός του Αγίου Δημήτριου κατέχει την πρώτη θέση ανάμεσα στους πιο βρώμικους ευρωπαϊκούς σταθμούς», είναι εντελώς παραπλανητικά. Η εν λόγω αναφορά προέρχεται από έκθεση του WWF και αναφέρεται μόνο στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Για το σημείο αυτό σημειώνουμε ότι οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τον εν λόγω Σταθμό είναι σύμφωνες με το μέγεθος του, καθώς και το χρησιμοποιούμενο καύσιμο.
Πρόσφατα (Σεπέμβριος 2006) ο ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου πιστοποίησε το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του κατά ISO 14001, γεγονός που αποδεικνύει με το πιο ξεκάθαρα τρόπο το αβάσιμο των εν λόγω ισχυρισμών. Το πιστοποιητικό εκδόθηκε από την TUV NORD, τη γερμανική εξουσιοδοτημένη εταιρεία πιστοποίησης, μετά από εκτενή επιθεώρηση του εφαρμοσμένου συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης. Αυτό το πιστοποιητικό αποδεικνύει, μεταξύ άλλων, ότι ο ΑΗΣ του Αγίου Δημητρίου λειτουργεί, τουλάχιστον σύμφωνα με την περιβαλλοντική νομοθεσία, και φροντίζει με έναν συστηματικά τρόπο για τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς του.

4. Η ΔΕΗ Α.Ε. για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των λιγνιτικών ΑΗΣ υλοποιεί σημαντικές περιβαλλοντικές επενδύσεις. Ειδικά για την περιοχή Δυτικής Μακεδονίας βρίσκονται σε εξέλιξη τα παρακάτω προγράμματα:

4.1 Πρόγραμμα μείωσης των εκπομπών σωματιδίων:
Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού από το 1987 μέχρι σήμερα η ΔΕΗ έχει προχωρήσει, σε αντικατάσταση των υπαρχόντων Η/Φ στις λιγνιτικές Μονάδες των ΑΗΣ Καρδιάς, Πτολεμαΐδας και ΛΙΠΤΟΛ με θεαματική μείωση των εκπομπών σωματιδίων.
Tο πρόγραμμα ολοκληρώνεται με το έργο «Αναβάθμιση Παλαιών Ηλεκτροστατικών Φίλτρων τέφρας και Προσθήκη Νέων στις Μονάδες I-ΙV του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου», συμβατικού τιμήματος 130 εκ. Ευρώ που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

4.2 Πρόγραμμα αύξησης της ενεργειακής αποδοτικότητας και εξοικονόμησης Ενέργειας

Η Επιχείρηση υλοποιεί πρόγραμμα αναβάθμισης των Μονάδων για την αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και την εξοικονόμηση ενέργειας με παράλληλη μείωση των ειδικών εκπομπών ρύπων και διοξειδίου του άνθρακα. Τα μέτρα αυτά έχουν στόχο τη βελτιστοποίηση λειτουργίας των Μονάδων του Σταθμού με άμεσο περιβαλλοντικό όφελος. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
- Αναβάθμιση ατμοστροβίλων.
- Αναβάθμιση πύργων ψύξης,
- Αναβάθμιση λεβήτων.
- Αναβάθμιση βοηθητικών συστημάτων.

Τα κυριότερα έργα εξ αυτών που έχουν ήδη ολοκληρωθεί είναι: η αναβάθμιση δύο ατμοστροβίλων (Μονάδες ΙΙΙ και IV του ΑΗΣ Καρδιάς), η αναβάθμιση πέντε Πύργων Ψύξεως (ΑΗΣ Πτολεμαϊδας IV, Καρδιάς ΙΙΙ & IV και Αμυνταίου I & II) και διάφορα άλλα έργα αναβαθμίσεων (όπως η ανακατασκευή του λέβητα της Μονάδας ΙΙ του ΑΗΣ Πτολεμαϊδας).

Παράλληλα, ήδη εκτελούνται τα παρακάτω έργα:
- Αναβάθμιση των Πύργων Ψύξης των Μονάδων Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου.
- Αναβάθμιση των Ατμοστροβίλων και του συστήματος προθέρμανσης συμπυκνώματος των Μονάδων ΙΙΙ και IV του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου.
- Αναβάθμιση Συστήματος Προθέρμανσης συμπυκνώματος Μονάδων Ι και II ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου.
- Αναβάθμιση Πύργων Ψύξης των Μονάδων Ι και ΙΙ του ΑΗΣ Καρδιάς.
- Προμήθεια και εγκατάσταση του συστήματος συνεχούς (on-line) μέτρησης του βαθμού απόδοσης Μονάδων του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου.
- Αναβάθμιση Συστημάτων μέτρησης κατανάλωσης λιγνίτη.
- Εγκατάσταση Συστημάτων αυτόματων δειγματοληπτών ορυκτών καυσίμων και συστημάτων προσδιορισμού Κατωτέρας Ικανότητας λιγνίτη.

4.3 Προγράμματα Τηλεθέρμσνσης πόλεων και περιφέρειας από τους ΑΗΣ με Συμπαραγωγή

Η ΔΕΗ σε συνεργασία με διάφορους δήμους έχει προχωρήσει στην υλοποίηση σειράς έργων συστημάτων παραγωγής ενέργειας με τη μορφή θερμού νερού για την τηλεθέρμανση πόλεων, στα πλαίσια της προσπάθειας διασφάλισης ενός διαρκούς τρόπου θέρμανσης των κατοικιών των πόλεων χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος.
Ήδη οι τηλεθερμάνσεις των πόλεων της Πτολεμαΐδας και της Κοζάνης λειτουργούν εδώ και χρόνια με επιτυχία, παρέχοντας στους κατοίκους μεγάλη διαθεσιμότητα θερμικής ενέργειας, η οποία, με την κατάλληλη τιμολογιακή πολιτική από τους δήμους, έχει βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα ζωής των πολιτών, παρέχοντας φθηνότερη ενέργεια θέρμανσης και συμβάλλοντας στη μείωση ή και την εξάλειψη των εκπομπών ρύπων, από τα συστήματα οικιακής και κεντρικής θέρμανσης που είναι διάσπαρτα στον αστικό ιστό. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι το αυξημένο ενδιαφέρον από πλευράς δήμων για παροχή πρόσθετης θερμικής ενέργειας από τους πλησιέστερους ΑΗΣ.

Η ΔΕΗ ανταποκρινόμενη σ’ αυτό το ενδιαφέρον προωθεί την υλοποίηση των έργων:

- πρόσθετης παροχής θερμικής ενέργειας 40-80 MWth στο Δήμο Πτολεμαϊδας από τις Μονάδες του ΑΗΣ Καρδιάς,
- επέκτασης της τηλεθέρμανσης του δήμου Κοζάνης από τις Μονάδες III-IV του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου, με τελική παρεχόμενη θερμική ισχύ 134 MWth.

4.4 Πρόγραμμα πιστοποίησης των Συστημάτων Περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001.

Μετά τη επιτυχή ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση κατά ISO 14001:2004 του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου, έχει αποφασισθεί και προωθείται η προσαρμογή των άτυπων Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, που λειτουργούν στους ΑΗΣ στις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001:2004 και η πιστοποίησή τους από ανεξάρτητο φορέα πιστοποιήσεων. Από τους λιγνιτικούς ΑΗΣ της Δυτικής Μακεδονίας στο πρόγραμμα έχουν ενταχθεί οι ΑΗΣ Μελίτης, Αμυνταίου, Πτολεμαΐδας και Καρδιάς.

5. Αναφορικά με την «αποτυχία της χώρας να συγκρατήσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα παραβιάζοντας τα επίπεδα που προβλέπονται από το Kιότo και τις Κοινοτικές Οδηγίες», σας ενημερώνουμε ότι τόσο η Χώρο όσο και η ΔΕΗ ακολουθούν πιστά τη διαδρομή για την επίτευξη των στόχων του Πρωτοκόλλου του Κιότο, όπως αυτή έχει καθοριστεί από το Εγκεκριμένο οπό την E.Ε. Εθνικό Σχέδιο Κατανομής Δικαιωμάτων Εκπομπών Αερίων του θερμοκηπίου για την περίοδο 2005-2008. Για το λόγο αυτό, σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ελλάδα δεν συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των επτά (7) μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Ιρλανδία, Πορτογαλία καν Ισπανία), τα οποία αναμένεται να υπερβούν τα όρια εκπομπών τους.
Όσον αφορά τη ΔΕΗ AE, το έτος 2005 το έλλειμμα των δικαιωμάτων εκπομπών για την Ομάδα των εγκαταστάσεων της ΔΕΗ Α.Ε. περιορίστηκε με χρήση σειράς μέτρων (φόρτιση μονάδων, ρύθμιση εισαγωγών, εξαγωγών, κλπ.) σε ποσοστό μικρότερο του 1% των συνολικών δικαιωμάτων εκπομπών της Ομάδας. Το έλλειμμα αυτό έχει ήδη καλυφθεί με αγορά δικαιωμάτων εκπομπών και συνεπώς, για τις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ Α.Ε. δεν τίθεται θέμα «υπέρβασης των ανώτατων oρίων».
Πρόσφατα (15-05-2006), η Ε.Ε. εξέδωσε στοιχεία για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) για το 2005 και για το επίπεδο συμμόρφωσης περισσότερων από 9.400 εγκαταστάσεων που καλύπτονται από το Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών της Ε.Ε. Ολοι oι σταθμοί της ΔΕΗ είναι σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του συστήματος.

6. Το Ορυχείο Κλειδιού, που ανήκει στη ΔΕΗ Α.Ε., βρίσκεται στη φάση διάνοιξης. Ο λιγνίτης που θα εξορυχτεί από αυτό το Ορυχείο θα συμβάλλει στην τροφοδοσία του ΑΗΣ Μελίτης.
Το Ορυχείο βρίσκεται σε απόσταση 18 km από τον ΑΗΣ Μελίτης λειτουργεί δε με βάση εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους.
Σχετικά με το θέμα της απαλλοτρίωσης εδαφών του οικισμού Κλειδιού, έχει επέλθει συμφωνία με τους κατοίκους του χωριού και προχωρά η διαδικασία απαλλοτρίωσης του οικισμού.

7. Το Ορυχείο Αναργύρων, το οποίο βρίσκεται κοντά στον Οικισμό των Αναργύρων, πρόκειται να εξαντληθεί εντός του τρέχοντος έτους. Αμέσως μετά το πέρας της λειτουργίας του Ορυχείου θα ακολουθήσει γέμισμα του κενού χώρου, που δημιουργήθηκε από την εκμετάλλευση του λιγνίτη, με υλικά που θα μεταφερθούν από το Ορυχείο Αμυνταίου και στη συνέχεια θα γίνει διαμόρφωση του επιφανειακού εδάφους και δεντροφύτευσή του. Κατά συνέπεια θα εξαλειφθεί πλήρως η όχληση των κατοίκων του οικισμού από τη λειτουργία του υπόψη Ορυχείου.
Εξάλλου το Ορυχείο Αμυνταίου βρίσκεται σε απόσταση 1200 μέτρα απ' τον οικισμό Αναργύρων. Το 2004 εκδόθηκε Κοινή Υπουργική Απόφαση (υπογράφεται από 4 υπουργούς) με την οποία εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι για τη λειτουργία του Ορυχείου Αμυνταίου. Οι Περιβαλλοντικοί Οροι εγκρίθηκαν μετά από πολυετή και ενδελεχή έλεγχο των αρμόδιων υπηρεσιών του Κράτους και ευρεία δημοσιοποίηση στο κοινό, καθώς και γνωμοδοτήσεις των Νομαρχιακών Συμβουλίων Φλώρινας και Κοζάνης. Οι Περιβαλλοντικοί Οροι έχουν κριθεί απόλυτα επαρκείς για την προστασία του περιβάλλοντος και την υγεία των κατοίκων και τηρούνται πιστά από τη ΔΕΗ ΑΕ.
Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι δεν συντρέχουν λόγοι μετεγκατάστασης του οικισμού Αναργύρων, εξαιτίας της λιγνιτικής δραστηριότητας της Επιχείρησης.

8. Η ΔΕΗ, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 114/17.05.2005 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, ενέκρινε, πέραv της νέας Μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου φυσικού αερίου στο Αλιβέρι η οποία έχει ήδη δημοπρατηθεί με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης το 2009, ως υποψήφια νέα μονάδα για την ανανέωση και αντικατάσταση δυναμικού παλαιών Μονάδων της, στο πλαίσιο του Ν. 3175/2003, και μία μονάδα λιγνίτη στη Δυτική Μακεδονία, ισχύος της τάξης των 400 MW.
Οσον αφορά το κόστος παραγωγής της νέας λιγνιτικής μονάδας στην Δυτική Μακεδονία, αυτό θα εκτιμηθεί όταν η μονάδα ενταχθεί στο σύστημα και αφού ληφθούν υπόψη διάφορες παράμετροι, όπως το κόστος επένδυσης για μονάδα νέας τεχνολογίας, το κόστος καυσίμου, τα δικαιώματα εκπομπών που θα δοθούν στην μονάδα στα πλαίσια του Συστήματος Εμπορίας Εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και το κόστος αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών CO2.

Σχετικώς με την αυτανάφλεξη στο Δημόσια Λιγνιτωρυχείο της Βεύης, και σύμφωνα με όσες διευκρινίσεις μας παρέσχε εγγράφως η Επιθεώρηση Μεταλλείων Βόρειου Ελλάδος, σας πληροφορούμε ότι,

Οταν διαπιστώθηκε το φαινόμενο και μετά από αυτοψία της ανωτέρω Υπηρεσίας, δόθηκαν εντολής τον Μάρτιο του 2002, στην τότε εκμεταλλεύτρια εταιρεία ΒΙΟΛΙΓΝΙΤ ΑΜΕΤΒΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών, σχετικά με την αντιμετώπιση της αυτανάφλεξης του λιγνίτη και των προβλημάτων που προκαλεί (διαμόρφωση των σωρών, κάλυψη με στεγανό στρώμα στείρων υλικών και λοιπά μέτρα ανάλογα με την μορφολογία των
αποθέσεων λιγνίτη, ενδεχόμενη μεταφορά και διάθεσή του, ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος εξάπλωσης του φαινομένου).
Ακολούθως, όπως προκύπτει από αναφορά της εταιρείας ΒΙΟΛΙΓΝΙΤ ΑΜΕΤΒΕ, έγιναν κατ’ αρχήν εργασίες για τον περιορισμό του φαινομένου. Στη συνέχεια οι εργασίες διακόπηκαν, λόγω επίσχεσης εργασίας του προσωπικού και της εν συνεχεία έκπτωσης της μισθώτριας εταιρείας από τα μισθωτικά δικαιώματα εκμετάλλευσης του λιγνιτωρυχείου.
Για τα θέματα της αυτανάφλεξης του λιγνίτη έχει επιληφθεί και η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φλώρινας, που είχε ενημερώσει μεταξύ των άλλων και το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., σε σχέση με θέματα περιβάλλοντος που είχαν προκύψει.
Όπως προκύπτει από το πρωτόκολλο παραλαβής του Δημόσιου Λιγνιτωρυχείου Βεύης (18 Οκτωβρίου 2005), δεν διαπιστώθηκαν ορατές εστίες αυτανάφλεξης, εκτός ορισμένων θέσεων (δύο-τρία σημεία) στις θέσεις απόθεσης του μεταλλεύματος, όπου παρατηρήθηκε περιορισμένη εκδήλωση φαινομένων ανάφλεξης, ενώ στους σωρούς του εξορυγμένου λιγνίτη υπήρχαν ίχνη παλαιότερης ανάφλεξης.
Επισημαίνεται ότι το λιγνιτωρυχείο δεν λειτουργεί, από το 2003 και έχει κινηθεί η διαδικασία εκμίσθωσής του.
Σε κάθε περίπτωση, η αντιμετώπιση φαινομένων αυτανάφλεξης έχει άμεση σχέση με την διενέργεια εργασιών εκμετάλλευσης του λιγνιτωρυχείου με την διάθεση των εξορυσσομένων ποσοτήτων λιγνίτη.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ

 

ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ "ΙΟΥ"

 


 

www.iospress.gr