ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ "ΙΟΥ" ΣΤΗ ΣΤΗΛΗ "ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ"

 

 

Χρόνια πολλά

Μέρα που ήτανε χθες, είπαμε να μάθουμε κάτι παραπάνω για τον πρωτεργάτη της «Επαναστάσεως» Γεώργιο Παπαδόπουλο. Ανοίξαμε λοιπόν το δίτομο «Ιστορικόν Λεξικόν των Πατρών» του Κώστα Ν. Τριανταφύλλου (Πάτραι 1995, τ. Β', σελ. 1.580) και τα μάθαμε όλα:

«Γ. Παπαδόπουλος εκ Πατρών (1913), συνταγματάρχης: Από τον Απρίλιον 1967 ανεμίχθη εις την πολιτικήν, γενόμενος υπουργός, πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αι εκδόσεις του εις την Δημοτ. Βιβλιοθήκην Πατρών "Ο λόγος των Πατρών" 25.5.68, κ.α.)».

Θερμά συγχαρητήρια στην Ακαδημία Αθηνών, που έχει βραβεύσει αυτό το μνημειώδες έργο. 

(Ελευθεροτυπία, 22/4/2004)

 

Απάντηση της Ακαδημίας Αθηνών

 

«Κύριε διευθυντά, στη στήλη της εφημερίδας σας "Πολιτικά Παρασκήνια" της 22.4.2004, δημοσιεύθηκε σχόλιο υπογραφόμενο από τον "Ιό" που αφορούσε σε όσα έχουν καταχωρισθεί για τον Γεώργιο Παπαδόπουλο στο Ιστορικό Λεξικό Πατρών (Πάτραι 1995) του Κωνστ. Τριανταφύλλου και "συνέχαιρε" την Ακαδημία για τη βράβευση του Λεξικού αυτού. Για την αποκατάσταση της αλήθειας και την ορθή ενημέρωση των αναγνωστών σας, παρακαλούμε να δημοσιεύσετε στην ίδια στήλη τη διευκρίνιση, ότι το Λεξικό αυτό βραβεύτηκε μεν από την Ακαδημία, αλλά το έτος 1959. Το έτος βραβεύσεως του Λεξικού καθιστά κατανοητό ότι δεν υπήρχε τότε η αναφερόμενη καταχώριση».

Με τιμή και ευχαριστίες

ο γενικός γραμματεύς

 

Νικόλαος Ματσανιώτης
 


Ανταπάντηση του «Ιού»:

Ευπρόσδεκτη η διευκρίνιση του κ. Ματσανιώτη. Ομως το πρόβλημα παραμένει, όχι μόνο διότι η νέα καταχώριση μαρτυρά για την ποιότητα του έργου, αλλά κυρίως διότι η έκδοση του 1995 που περιέχει το επίμαχο λήμμα για το δικτάτορα Παπαδόπουλο («Από τον Απρίλιον 1967 ανεμίχθη εις την πολιτικήν γενόμενος υπουργός, πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Δημοκρατίας»), στο εξώφυλλό της διαφημίζει το «Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών». Μήπως, λοιπόν, η Ακαδημία Αθηνών πρέπει να στραφεί και προς τους εκδότες του λεξικού και να αξιώσει τη διαγραφή της τιμητικής διάκρισης;

 

(Ελευθεροτυπία, 3/5/2004)

www.iospress.gr